Giới thiệu

Giới thiệu

Bắt đầu từ năm 2021 với thương hiệu là sàn thương mại điện tử Sách Việt - đến năm 2024 chúng tôi bắt đầu chuyển sang thương hiệu sàn thương mại điện tử Sách cũ. Với sứ mệnh mang tri thức kết nối cộng đồng, chúng tôi xây dựng sàn thương mai điện tử này để kết nối người bán sách với người cần sách.

Scroll